Leva varumärket

Undersökningar visar att företag som aktivt arbetar med sina värderingar och lyckas skapa en positiv kultur är mer lönsamma än andra. Det innebär att arbetet med att kartlägga och mäta personalens värderingar är av stor vikt. Sådant som företag uppmärksammar med regelbundenhet och systematik brukar resultera i utveckling. 

Många företag mäter många saker men missar ofta värderingarna som ofta styr hur vi uppfattar och prioriterar vårt arbete. Ökad medvetenhet om organisationens värderingar skapar engagemang och arbetsglädje.

För många organisationer är den personliga kundkontakten mycket viktig som bärare av varumärket. Här kan personalens agerande innebära en stor tillgång i varumärkesbyggandet eller resultera i fullständigt fiasko vad gäller kundernas upplevelse. I denna typ av organisationer är det givetvis extra viktigt att varje medarbetare förstår och agerar i enlighet med varumärkets riktlinjer.

En plan för implementering

Arbetet kan exempelvis genomföras som individuell coaching, i mindre grupper eller som gemensam workshop. Det senare brukar vara bra vid lanseringen av en ny varumärkesplattform men ha respekt för att det tar tid att förändra värderingar. Vill du att personalen verkligen ska känna att ledningen tar denna fråga på allvar så är det viktigt att arbetet får kontinuitet och prioritet.

Förankring av varumärkets värden

Utifrån er varumärkesplattform hjälper vi dig att förankra varumärkets värden i organisationen. Vi förtydligar vad de konkret ska innebära för ledning och på grupp- och individnivå. Syftet är att få alla att arbeta medvetet mot samma mål och ta ett personligt ansvar för att förmedla varumärket.

Detta kan exempelvis innebära att var och en i organisationen får möjlighet att definiera vad de själva, gruppen eller avdelningen, samt vad ledningen bör göra för att leva upp till kärnvärden och märkeslöftet. Resultatet bildar en utmärkt grund för att arbeta mer samstämmigt och integrerat med kommunikation i alla kanaler.

Arbetet dokumenteras på individnivå där var och en förpliktigar sig att leva upp till konkreta och gärna mätbara löften. Dokumentationen bildar sedan ett bra underlag för ert interna arbete med exempelvis befattningsbeskrivningar och utvecklingssamtal.

“A brand is a promise. A good brand is a promise kept.”
Muhtar Kenth, CEO Coca Cola

Ledningens engagemang

Ledningens engagemang

Företag med starka varumärken och varumärkesorienterade kulturer skapades inte i en handvändning. De är resultatet av ett långsiktigt och medvetet arbete. Det kan inte nog betonas vikten av att ledningens engagemang. Om inte ledningen brinner för att stärka varumärket svalnar snart intresset inom organisationen och hela arbetet rinner ut i sanden. Om ledningen istället har ett stort personligt engagemang och ser varumärket som en nyckel till företagets framtida framgång och tillväxt kan det ge ett oerhört stort driv i förändringsarbetet.

Rätt verktyg

Vi hjälper er ut utveckla en plan för förankring av varumärkets värden. Här krävs ofta regelbundna insatser, mätningar och uppföljningar. Dessutom krävs ofta information i olika former. En varumärkesmanual är ett viktigt verktyg för att bygga och bibehålla varumärkets identitet. Den hjälper alla som ska arbeta med innehåll och design att kommunicera ett konsekvent budskap. 

Brand book

Intresserad av Varumärkesstrategi?

Om du är intresserad av att utveckla din varumärkesstrategi, utveckla en varumärkesplattform, en brand book eller bara vill diskutera frågor kring ditt varumärke så bjuder vi på en första förutsättningslös konsultation. Välkommen att höra av dig!

KOSTNADSFRI KONSULTATION >

Intresserad av varumärkesstrategi?

Om du är intresserad av att utveckla din varumärkesstrategi, utveckla en varumärkesplattform, en brand book eller bara vill diskutera frågor kring ditt varumärke så bjuder vi på en första förutsättningslös konsultation. Välkommen att höra av dig!