Content marketing

Det är bara att inse. Det är dina kunder som har initiativet i köpprocessen och de inleder i de flesta fall med en sökning i Google. Därför är relevant och sökbart innehåll i dina egna kanaler ditt viktigaste verktyg för att kunna sälja mer. Content marketing – innehållsmarknadsföring – eller inbound marketing som det också kallas – innebär att du förser din målgrupp med artiklar, tips och råd, inspiration och kunskap. På så vis bygger du en närmare relation mellan dem och ditt varumärke.

Nyhetsbrev, sociala medier, externa bloggar samt sök- och displayannonser är utmärkta hjälpmedel för att leda intresserade besökare till din webbplats. Men avgörande är förstås att du har något riktigt intressant att bjuda på när de väl hittar dit. 

Vi hjälper dig att generera fler heta leads

Vårt arbete fokuserar på kvalitativt innehåll – och navet för detta är din webbplats. Där kan vi enkelt och naturligt låta besökarna bekanta sig med ditt varumärke och dina produkter. Vårt jobb är att se till att de gör det du önskar. Vi utvecklar call-to-actions och ser till att text och design framhäver dina konverteringsmål. Vi optimerar löpande vilka förändringar som kan leda till fler konverteringar? Vi hjälper dig att generera leads och att få större utdelning för din budget.

“As marketers, we should be changing the mantra from aways be closing, to always be helping”.
Jonathan Lister
LinkedIn

Vi utvecklar en content marketing strategi

För att komma igång och arbeta effektivt med Content Marketing så behöver dock några grundförutsättningar finnas på plats. En innehållsstrategi hjälper oss att fokusera på rätt målgrupper, och att styra tid, pengar och resurser dit det ger mest effekt. Dessutom analyserar vi vilka sökord och sökordsfraser som ska ligga till grund för textinnehållet.

Content marketing plan

När strategin tagit form behöver vi göra en redaktionell planering. Konkret handlar det om att bestämma vilka ämnen vi ska berätta om, vilka material och format ska tas fram, vilka kanaler ska vi använda, hur ska det produceras och när skall det publiceras? Sedan tar vi ansvar för att vår del av arbetet blir verklighet. Med långsiktig planering och koordinering av dina digitala marknadsaktiviteter får du bästa möjliga utdelning.

Content Marketing

Intresserad av content marketing?

Är du intresserad av att utveckla din content marketing och få mer avslut? Låt oss förklara de fantastiska möjligheter inbound marketing kan innebära för ditt företag. Om du är nyfiken så bjuder vi på en första förutsättningslös konsultation. Välkommen att höra av dig!

KOSTNADSFRI KONSULTATION >

Intresserad av content marketing?

Är du intresserad av att utveckla din content marketing och få mer avslut? Låt oss förklara de fantastiska möjligheter inbound marketing kan innebära för ditt företag. Om du är nyfiken så bjuder vi på en första förutsättningslös konsultation. Välkommen att höra av dig!