Varumärkesplattform

Varumärkesplattformen är ett styrdokument, jämförbart med en affärsplan, som fokuserar på kärnan i en verksamhet och svarar på frågorna – varför finns vi, vad gör vi för skillnad, vad gör vårt erbjudande unikt gentemot våra konkurrenter? Hur ska vårt varumärke kännas och upplevas?

Varför finns vi? Vad gör vi för skillnad?

En tydlig varumärkesplattform är en förutsättning för att kunna bygga ett starkt varumärke. Den möjliggör att alla medarbetare kan dela samma bild om vad varumärket står för och vad som särskiljer det från konkurrenterna. Det gör också att arbetet med kommunikation och affärsutveckling går så mycket enklare och effektivare. Exempelvis blir samarbetet med externa byråer så mycket mer inspirerande och lustfyllda när alla inblandade har den strategiska grunden klar för sig.

Att utveckla en varumärkesplattform

Arbetet att ta fram plattformen blir en blandning av kreativt och strategiskt arbete som brukar innebära omvälvande aha-upplevelser och ge förnyad energi till interna diskussioner och projekt. Arbetsprocessen innehåller också delar av teori som skapar en gemensam kunskapsbas i våra diskussioner och övningar. Genom processen enas vi om varumärkets centrala frågor och skapar samsyn kring detta inom ledningsgruppen.

Vad innehåller en varumärkesplattform?

Beroende på behov och förutsättningar kan en varumärkesplattform vara mer eller mindre utförlig och innefatta olika delprocesser och leveranser. En komplett varumärkesplattform kan exempelvis beskriva:

 • Varumärkets vision
 • Varumärkeslöfte
 • Målgruppsanalys; demografiskt, psykografiskt, köpbeteende, trender etc
 • Analys av nyckelkonkurrenter
 • Varumärkets positionering
 • Organisationens kärnvärden
 • Varumärkets personlighet
 • Varumärkeshierarki
 • Varumärkesterritorium; vilka förutsättningar finns för så kallad brand extension? Vilka nya produkter och tjänster passar eller passar inte under varumärket?
 • Ett första utkast till implementeringsplan

Leverans

Resultatet sammanställer vi i ett strategiskt dokument. Beroende på behov anpassar vi utformning och omfattning. Välj exempelvis mellan ett presentationsmaterial i Powerpoint eller en skriftlig rapport.

“If you don´t give the market the story to talk about, they´ll define your brand´s story for you.”
David Brier

Marknadsresearch och analyser

För att utforma en relevant varumärkesplattform är det viktigt att känna väl den spelplan som varumärket agerar på. För att inte basera sina analyser på lösa antaganden behöver vi gräva fram konkreta fakta kring kunder och omvärld. Vi bistår gärna med genomförande och/eller tolkningar av:

 • Kundintervjuer
 • Kundenkäter
 • Konkurrentanalys
 • Trender och framtida scenarier
 • Workshops med ledningsgrupp/personal

Varumärken som arketyper

Detta är ett exempel på en intressant modell vi brukar använda oss av för att identifiera en djupare varumärkespersonlighet. Arketyper handlar i grunden om typiska personligheter som vi till exempel möter i myter, litteratur och på film. Varumärkesutveckling handlar ju om att skapa en historia som människor vill ta del av. Forskning av bland annat Young & Rubicam visar mycket tydligt hur konsumenterna föredrar varumärken som de associerar med en arketyp.

Brand guidelines

Hur säkerställer du varumärkeskonsistens när du har ett antal avdelningar, partners eller byråer som kommunicerar ditt varumärke? En Brand Guide eller Varmärkesmanual är ett utmärkt verktyg för att implementera varumärkets värden i organisationen för att underlätta att alla kommunicerar konsekvent via alla kanaler.

En varumärkesmanual tar hjärtat och själen i ditt varumärke – ditt mission, vision och värderingar – och översätter det till design. Det berättar också för alla exakt hur du kommunicerar ditt varumärke.

Här presenteras alla visuella detaljer, samt viktiga instruktioner om företagets röst, tonalitet och budskap. En varumärkesguide innefattar företagets varumärkesidentitet, inklusive dess:

Logotyper: fullständiga logotyper, sekundära logotyper och ikoner

Färgpalett: primär- och sekundärfärger

Typografi: typsnitt, storlekar och avstånd

Bildmanér: fotografier, illustrationer och andra grafiska element

Tonalitet: hur varumärket använder språk och känslor

Intresserad av Varumärkesstrategi?

Om du är intresserad av att utveckla din varumärkesstrategi, utveckla en varumärkesplattform, dina brand guidelines eller bara vill diskutera frågor kring ditt varumärke så bjuder vi på en första förutsättningslös konsultation. Välkommen att höra av dig!

KOSTNADSFRI KONSULTATION >

Intresserad av varumärkesstrategi?

Om du är intresserad av att utveckla din varumärkesstrategi, utveckla en varumärkesplattform, dina brand guidelines eller bara vill diskutera frågor kring ditt varumärke så bjuder vi på en första förutsättningslös konsultation. Välkommen att höra av dig!