Varumärkesplattform

För att du ska kunna konkurrera framgångsrikt med ditt varumärke behöver alla medarbetare dela samma bild om vad varumärket skall stå för och vad som särskiljer det från konkurrenterna.  Arbetet att ta fram plattformen blir en blandning av kreativt och strategiskt arbete som vi har lång, dokumenterad erfarenhet av att leda. Arbetsprocessen innehåller också delar av teori som skapar en gemensam kunskapsbas i våra diskussioner och övningar. Genom processen enas vi om varumärkets centrala frågor och skapar samsyn kring detta inom ledningsgruppen.

Varför finns vi? Vad gör vi för skillnad?

En tydlig varumärkesplattform är en förutsättning för att kunna bygga ett starkt varumärke och gör att arbetet med kommunikation och affärsutveckling går så mycket enklare och effektivare. Dessutom blir det mer inspirerande och lustfyllt när alla inblandade har den strategiska grunden klar för sig.

Vad innehåller en varumärkesplattform?

Beroende på behov och förutsättningar kan en varumärkesplattform vara mer eller mindre utförlig och innefatta olika delprocesser och leveranser. En komplett varumärkesplattform kan exempelvis beskriva:

 • Varumärkets vision
 • Varumärkeslöfte
 • Målgruppsanalys; demografiskt, psykografiskt, köpbeteende, trender etc
 • Analys av nyckelkonkurrenter
 • Varumärkets positionering
 • Organisationens kärnvärden
 • Varumärkets personlighet
 • Varumärkeshierarki
 • Varumärkesterritorium; vilka förutsättningar finns för så kallad brand extension? Vilka nya produkter och tjänster passar eller passar inte under varumärket?
 • Ett första utkast till implementeringsplan

Dokumentation

Resultatet sammanställer vi i ett strategiskt dokument. Beroende på ambitionsnivå anpassar vi utformning och omfattning. Välj exempelvis mellan ett presentationsmaterial i Powerpoint eller som en väl formgiven trycksak.

“If you don´t give the market the story to talk about, they´ll define your brand´s story for you.”
David Brier

Marknadsresearch och analyser

För att utforma en relevant varumärkesplattform är det viktigt att man väl känner den spelplan som varumärket agerar på. Därför är det ofta nödvändigt att analysera bakomliggande faktorer:

 • Målgruppsundersökning, kvalitativa djupintervjuer eller fokusgrupper
 • Kvantitativ målgruppsundersökning
 • Konkurrentanalys
 • Trender och framtida scenarier
 • Workshops med ledningsgrupp/personal

Arketyper och varumärken

En intressant modell vi brukar använda oss av för att identifiera en djupare varumärkespersonlighet. Arketyper handlar i grunden om typiska personligheter som vi till exempel möter i myter, sagor, litteratur och på film. Varumärkesutveckling handlar ju om att skapa en historia som människor vill ta del av. Forskning av bland annat Young & Rubicam visar mycket tydligt hur konsumenterna föredrar varumärken som de associerar med en arketyp.

Brand book

Varumärkesplattformen kan i nästa steg omarbetas till en mer kommunikativt utformad brand book. Där gestaltas även varumärkets tonalitet kreativt i ord och bild. En brand book är ett utmärkt verktyg för att implementera varumärkets kärnvärden i organisationen för att underlätta att personalen ”lever varumärket”.

Intresserad av Varumärkesstrategi?

Om du är intresserad av att utveckla din varumärkesstrategi, utveckla en varumärkesplattform, en brand book eller bara vill diskutera frågor kring ditt varumärke så bjuder vi på en första förutsättningslös konsultation. Välkommen att höra av dig!

KOSTNADSFRI KONSULTATION >

Intresserad av varumärkesstrategi?

Om du är intresserad av att utveckla din varumärkesstrategi, utveckla en varumärkesplattform, en brand book eller bara vill diskutera frågor kring ditt varumärke så bjuder vi på en första förutsättningslös konsultation. Välkommen att höra av dig!