Webbdesign & user experience design

ID16 planerar och designar attraktiva och användarvänliga webbplatser och e-butiker. Dessutom skapar vi säljande och profilerande innehåll. Vi tar givetvis hand om den tekniska utvecklingen och leder projektet från start till mål. Om du redan har en teknisk partner så samarbetar vi gärna med dem. Vårt mål är att skapa webbplatser som uppfyller användarnas behov och som förmedlar starka varumärkesupplevelser.

Bra design förmedlar positiva känslor

Då vi bombarderas av tusentals intryck varje dag filtrerar vi bort allt det som inte fångar vårt intresse eller på något vis upplevs krångligt. Tilltalande och funktionell design är därför mycket viktiga differentierande faktorer. Vi uppskattar design som förmedlar ett budskap och berör även på ett omedvetet plan. Bra design innebär att du skickar rätt varumärkesbudskap och skapar känslomässiga band med användarna vilket resulterar i lojalare kunder och ökad försäljning.

``Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.”
Steve Jobs

User experience design (UX)

Genom user användarcentrerad design (user experience design – UX) utvecklar vi användarvänliga webbplatser som möter behoven hos såväl avsändare som användare. För detta krävs betydligt mer än förståelse för de senaste web-teknikerna och designtrenderna. Därför sätter vi oss väl in i både såväl användarnas som kundens behov och specificerar användarnytta och avsändarnytta. Sedan styr vi besökarna intuitivt och logiskt till målet med sajten. 

Arbetet med user experience design inbegriper bl a

  • Vi analyserar affärs och användningsmål. Dessa mål ska vara distinkta och mätbara, som t ex trafik, konverteringsgrad, online försäljning, antal leads, ökad upplevd kvalitet etc.
  • Analys av målgrupper och behov. Utveckling av personas och användarscenarios.
  • Idégenerering. Vi bryter ned idéer och prioriterar kravspecifikation.
  • Vi skissar relevanta sidor med så kallade wireframes.
  • Prototyp-tester. Vi utvärderar funktionaliteten innan utvecklingen påbörjas.
  • Användartester. Vid behov djupintervjuar användare och gör justeringar.

Mätbara mål

På ID16 är vi passionerat intresserade av att skapa kommunikation som gör konkret skillnad för både sändare och användare. Vid planeringen av en produktion utgår vi från väldefinierade mål, som till exempel:

  • konverteringsgrad,
  • online försäljning,
  • antal leads,
  • ökad upplevd kvalitet, etc.

Självklart kan vi även hjälpa dig att sätta upp en löpande rapportering för detta.

Intresserad av en uppdaterad webbplats/webbshop?
Är du intresserad av att vidareutveckla eller bygga ny webbplats eller webbshop, förbättra design, navigering eller användbarhet så bjuder vi på en första förutsättningslös konsultation. Välkommen att höra av dig!