Web design

ID16 skapar attraktiva och användarvänliga webbplatser och e-butiker. Vi planerar, designar och utvecklar säljande och profilerande innehåll. Vi tar givetvis hand om den tekniska utvecklingen och leder projektet från start till mål. Om du redan har en teknisk partner så samarbetar vi gärna med dem. Vårt mål är att hjälpa dig att skapa en webbplats som uppfyller dina användares behov och förmedlar en positiv upplevelse av ditt varumärke.

Bra webdesign säljer mer

Då vi bombarderas av tusentals intryck varje dag filtrerar vi bort allt det som inte fångar vårt intresse eller på något vis upplevs krångligt. Tilltalande och funktionell design är därför mycket viktiga differentierande faktorer. Vi uppskattar design som förmedlar ett budskap och berör även på ett omedvetet plan. Bra design innebär att du skickar rätt varumärkesbudskap och skapar känslomässiga band med användarna vilket resulterar i lojalare kunder och ökad försäljning.

UX design

Genom användarcentrerad design (user experience design – UX) utvecklar vi användarvänliga webbplatser som möter behoven hos såväl avsändare som användare. För detta krävs betydligt mer än förståelse för de senaste web-teknikerna och designtrenderna. Därför sätter vi oss väl in i dina användares  behov och specificerar användarnytta och affärsnytta. Sedan styr vi besökarna intuitivt och logiskt till målet med din sajt.

”Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.”
Steve Jobs

Arbetet med UX design inbegriper bl a

  • Vi analyserar dina affärs- och användningsmål. Dessa mål ska vara distinkta och mätbara.
  • Analys av dina målgrupper och behov. Vi utvecklar personas och användarscenarios.
  • Idégenerering. Vi bryter ned idéer och prioriterar kravspecifikation.
  • Vi skissar relevanta sidor med så kallade wireframes.
  • Prototyp-tester. Vi utvärderar funktionaliteten innan utvecklingen påbörjas.
  • Användartester. Vid behov djupintervjuar vi dina användare och gör justeringar.

Mätbara mål

På ID16 är vi passionerat intresserade av att skapa kommunikation som gör skillnad för både sändare och användare. Vid planeringen av en produktion utgår vi från väldefinierade mål, som till exempel konverteringsgrad, online försäljning, antal leads, ökad upplevd kvalitet, etc. Självklart kan vi även hjälpa dig att sätta upp en löpande rapportering för detta.

Konverteringsoptimering och landningssidor

Konverteringsoptimering och utformning av landningssidor handlar om att få dina besökare att göra det du vill att de ska göra. En bra sida ska inte bara vara läsvärd och inspirerande, den ska även uppmuntra besökaren att ta nästa steg i köpprocessen under sitt sökande efter svar och lösningar. I en e-handel är oftast målet att få besökaren att genomföra ett köp men det kan, särskilt på andra typer av sajter, också innebära sådant som registrering för nyhetsbrev, offertförfrågan m m. Vi hjälper dig med optimering mot specifika mål.

Content Marketing

Intresserad av en uppdaterad webbplats eller webbshop?

Är du intresserad av att vidareutveckla eller bygga ny webbplats eller webbshop, förbättra design, navigering eller användbarhet så bjuder vi på en första förutsättningslös konsultation. Välkommen att höra av dig!

KOSTNADSFRI KONSULTATION >

Intresserad av en uppdaterad webbplats eller webbshop?

Är du intresserad av att vidareutveckla eller bygga ny webbplats eller webbshop, förbättra design, navigering eller användbarhet så bjuder vi på en första förutsättningslös konsultation. Välkommen att höra av dig!