Visuell identitet

Ett varumärke är kombinationen av fakta och känslor i kundernas medvetanden. Hur passerar ditt varumärke din målgrupps mentala filter? Hur väl engagerar det, och kittlar deras köpbegär? Vi hjälper dig att förstå deras preferenser och att utveckla ditt varumärke till det mest attraktiva alternativet. Vi hjälper dig att hitta just din unika stil och ton.

Därför behöver den kreativa processen utgå från de värden som varumärket ska förmedla samt de preferenser och mentala barriärer som finns hos målgruppen. Vi har en väl utvecklad metodik där vi stegvis arbetar oss fram med tydliga avstämningar. Det gör det tryggt och enkelt för dig som beställare att följa hur arbetet utvecklas.

Corporate identity

Att design får ett allt större inflytande i våra liv är kanske inte så konstigt i och med att synen står för nittio procent av våra sinnesintryck. Vårt medvetande sorterar endast ut det som är relevant för oss just för tillfället. Vår dyrkan av skönhet och estetisk harmoni är i grund och botten en överlevnadsstrategi för att hitta den friskaste partnern och den hälsosammaste maten. Det är djupt rotade beteenden som styr över våra val.

Genom en upptäcktsprocess identifierar vi de associationer och de attribut som är unika visuella kännetecken för ditt varumärke. Sedan arbetar vi stegvis fram en färdig form av grafiska element, bildspråk, färgpalett och typografi med mera. Vårt jobb är att tydligt skilja ut ditt varumärke med en unik och attraktiv visuell identitet. Den design ska vi på ett ögonblick förmedla och skapa rätt förväntningar.

Varumärkesmanualer

Ett varumärke är en viktig tillgång som behöver styras noggrant. Vi utvecklar ett antal olika hjälpmedel, från enkla guidelines kring användandet av logotypen till omfattande varumärkesmanualer. Dels varumärkeshandboken som ofta är den grafiska manualen som innehåller riktlinjer för hur man får hantera logotypen, vilka typsnitt som är tillåtna, hur man skyltar en butik, hur profilkläderna ska se ut. Här kan man också få information om hur bilen ska skyltas och reklampennorna utformas.

Beroende på företagets storlek och behov kan varumärkesmanualen vara mer eller mindre omfattande, vara i tryckt eller digital format. Innehållet brukar innefatta följande beståndsdelar:

  • Logotyp
  • Färgpalett
  • Typografi
  • Bildspråk
  • Mall för Powerpoint
  • Kontorsmaterial – stationary
  • Annonser, platsannonser
  • Regler för webbplatsen.
“There are three responses to a piece of design – yes, no, and WOW! Wow is the one to aim for.”
Milton Glaser
Brand book

Personalhandbok

Något vissa av våra kunder efterfrågat är en personalhandbok som beskriver hur anställda bör bemöta kunder i olika situationer. Här kan vara lämpligt att beskriva företagets värdegrund baserat på exempelvis varumärkesplattformen. Personalhandboken är ett policydokument som speglar företagets kultur och ert sätt att bedriva verksamheten. Om organisationen har en dress code bör den beskrivas här. Hur genomför man ett säljsamtal, hur hanterar vi reklamationer etc? Hur ser ett e-mail ut som skickas från vår organisation?

Namngivning

Rätt namn kan avgöra skillnaden mellan ett framgångsrikt varumärke och ett som ingen minns. Vi hjälper dig att hitta ett namn som både låter bra och ger rätt associationer. Vi utvecklar såväl företagsnamn, produktnamn som hela namnstrukturer. Ett namn som är lätt att minnas gör startsträckan kortare, samtidigt som möjligheten att skapa långsiktigt värde ökar. Ett mer unikt namn förbättrar även förutsättningarna för juridiskt skydd och en ledig domän-adress.

Profilering av kontor och butiker

Att låta ditt varumärkes attityd, färger och formspråk kommuniceras via de egna fysiska lokalerna är ett effektivt sätt att förstärka ditt företags unika stil. Vi skapar inte hela kontor utan utvecklar designkoncept med hjälp av färger, textilval, logos och andra grafiska element för att ge ditt kontor en tydligare och mer attraktiv profilering.

Vi utvecklar även design för exempelvis butiksexponeringar och agerar bollplank och rådgivare mot samarbetspartners inom andra områden, t ex för arkitektur och inredning, m m.

Intresserad av visuell identitet?

Vill du utveckla ditt varumärkes visuella identitet? Dags för en total ansiktslyftning eller saknas grafiska riktlinjer för webbplatsen? Sugen på att profilera kontoret? Om du är intresserad så träffas vi gärna för en förutsättningslös konsultation. Välkommen att höra av dig!

KOSTNADSFRI KONSULTATION >

Intresserad av visuell identitet?

Vill du utveckla ditt varumärkes visuella identitet? Dags för en total ansiktslyftning eller saknas grafiska riktlinjer för webbplatsen? Sugen på att profilera kontoret? Om du är intresserad så träffas vi gärna för en förutsättningslös konsultation. Välkommen att höra av dig!