Varumärkesstruktur

Vad är det bästa sättet att maximera värdet av både det unika erbjudandet och varumärket som helhet när du introducerar en ny produktlinje? När företag möter ständigt förändrade kundbehov är det inte ovanligt att nya idéer, produktlinjer eller andra spinoff-produkter uppstår. Nya möjligheter öppnar sig och möjligheter att ta sig in på nya kundsegment uppstår. Då uppstår snart utmaningen att anpassa dessa erbjudanden till det ursprungliga modermärket. Det skapas nya paketeringar, varunamn och marknadsföringsstrategier.

“The art of marketing is the art of brand building. If you are not a brand, you are a commodity.”
Philip Cotler

Vilken strategi ska du välja?

Svaret på vilken riktning som ska gå ligger dock ofta i din vision, värderingar och kunder. Har din nuvarande kundbas ett behov av att den här produkten eller tjänsten? Uppfyller den nya produkten ditt befintliga varumärkes djupare syfte och vision, eller har den ett helt annat uppdrag? Att svara på dessa frågor kan hjälpa dig att bestämma vilket tillvägagångssätt som är det bästa alternativet.

Brand Organizer ger bland annat svar på

  • Hur ser dagens varumärkeshierarki ut? Vi kartlägger och illustrerar.
  • Vilken strategi har företaget idag och hur skall vi jobba i framtiden? Skall företagsvarumärket dominera eller skall vi arbeta med fristående varumärken för varje enskild produkt? Kanske behövs det en lösning någonstans mitt emellan.
  • Finns det några outnyttjade synergier mellan dina varumärken?
  • Vilken namnstrategi och visuell strategi har vi och är dessa i så fall optimala?

Leverans

ID16 analyserar och visualiserar befintlig varumärkeshierarki och tillsammans med projektgruppen tar vi fram tänkbara alternativ som vi utvärderar i form av en konsekvensanalys. Vald strategi visualiseras i form av ett varumärkesträd.

Intresserad av Varumärkesstrategi?

Om du är intresserad av att utveckla din varumärkesstrategi, utveckla en varumärkesplattform, en brand book eller bara vill diskutera frågor kring ditt varumärke så bjuder vi på en första förutsättningslös konsultation. Välkommen att höra av dig!

KOSTNADSFRI KONSULTATION >

Intresserad av varumärkesstrategi?

Om du är intresserad av att utveckla din varumärkesstrategi, utveckla en varumärkesplattform, en brand book eller bara vill diskutera frågor kring ditt varumärke så bjuder vi på en första förutsättningslös konsultation. Välkommen att höra av dig!