Varumärkesstrategi

Ditt varumärke är det första som människor ser och får associationer till när de hör ditt företag eller din organisation nämnas. Ett svagt varumärke kan begränsa dina möjligheter medan ett starkt däremot kan förstärka det intryck du vill göra. Du vill ju att de ska få den rätta känslan som gör dem mottagliga för ditt erbjudande.

Varumärket är hjärtat i din verksamhet

Om exempelvis produktutvecklingen och marknadsföringen är hjärnan i din verksamhet så är varumärket hjärtat. Det är med varumärket du skapar förtroende, lojalitet och inspirerar såväl dina kunder som din personal. Ett starkt hjärta en förutsättning för att du ska må bra. Detsamma gäller ditt varumärke.

Varför behöver du en varumärkesstrategi?

Varumärkesstrategin är en av de mest kritiska aspekterna av din affärsstrategin och dess syfte är att ge dig långsiktiga konkurrensfördelar. Den gör det möjligt att tydligt skilja ut ditt erbjudande från dina konkurrenter. En väldefinierad och väl exekverad varumärkesstrategi leder till ett konsekvent varumärkesbudskap och en stark känslomässig relation med målgruppen. Den förbättrar varumärkets kännedom, bygger förtroende, ökar annonseringens utfall samt inspirerar personalen.

“Marketing is no longer just about the stuff you make… it´s about the story you tell”
Seth Godin

Vi hjälper dig att vidareutveckla ditt varumärke

ID16 hjälper företag och organisationer att utveckla sin varumärkesstrategi och kommunikation. Som erfarna varumärkesstrateger accepterar vi inte att “så har vi alltid gjort och det har fungerat” är ett acceptabelt svar på nya marknadsföringsutmaningar. Därför uppmanar vi våra kunder att hitta nya möjligheter och skapa positiva förändringar. Vi hjälper dig att höja blicken, att identifiera relevanta trender, ta intryck från andra framgångsrika varumärken och få dig att hitta nya sätt att differentiera ditt varumärke.

Vad innefattar en varumärkesprocess?

Vi anpassar vår process beroende på dina behov och önskemål. Här följer exempel på typiska steg som kan ingå:

  • Vi analyserar dina viktigaste målgrupper och undersöker deras preferenser och attityder till ditt  varumärke samt andra alternativ på marknaden.
  • Vi undersöker vad som gör ditt företag unikt, dina styrkor och svagheter, möjligheter och hot. Vi tittar på olika möjliga framtidsscenarier.
  • Vi analyserar dina konkurrenter och hittar relevanta positioneringsvariabler. Vi identifierar och definierar attribut som differentierar ditt varumärke från konkurrenterna och hur du kan utnyttja dessa attribut för att få en långsiktig konkurrensfördel.
  • Vi gör en översyn av din marknadskommunikation för att utvärdera din befintliga varumärkesidentitet. Vi granskar visuella identitetselement som logotyper, bildspråk, färger, typsnitt, deviser m m för att se hur de ligger i linje med din nuvarande strategi.
  • Vi utvecklar sedan varumärkesstrategi och en ny varumärkesidentitet som innehåller förändringar som identifierats av varumärkesrevisionen och våra gemensamma workshops.
  • Med ett tydligt varumärkeslöfte överbryggar vi klyftan mellan varumärkesstrategi och konkret kommunikation.
  • Vi hjälper till att skapa samsyn inom ledningen kring den fastslagna strategin.
  • Med hjälp av vår starka förståelse för såväl digital som traditionell marknadsföring utvecklar vi budskap i linje med den övergripande varumärkesstrategin.

Intresserad av Varumärkesstrategi?

Om du är intresserad av att utveckla din varumärkesstrategi, utveckla en varumärkesplattform, en brand book eller bara vill diskutera frågor kring ditt varumärke så bjuder vi på en första förutsättningslös konsultation. Välkommen att höra av dig!


KOSTNADSFRI KONSULTATION >

Intresserad av varumärkesstrategi?

Om du är intresserad av att utveckla din varumärkesstrategi, utveckla en varumärkesplattform, en brand book eller bara vill diskutera frågor kring ditt varumärke så bjuder vi på en första förutsättningslös konsultation. Välkommen att höra av dig!