Varumärkesstrategi

Ett starkt varumärke lägger grunden för tillväxt och ökad lönsamhet. Det ökar utfallet av din marknadsföring, sänker dina säljkostnader, gör det enklare att attrahera och behålla din personal och gör kunderna mer toleranta mot kvalitetsavvikelser. Dessutom fungerar varumärket som karta och kompass för produkt- och affärsutveckling.
Ditt varumärke ska förmedlas via din webbplats design och totala användarupplevelse. Webbplatsens design, bildspråket, tonaliteten i texter och videos, allt ska bygga den rätta känslan som gör dem mottagliga för ditt erbjudande. 

Varumärket är hjärtat i din verksamhet

Om exempelvis produktutvecklingen och marknadsföringen är hjärnan i din verksamhet så är varumärket hjärtat. Det är med varumärket du skapar förtroende, lojalitet och inspirerar såväl dina kunder som din personal. Ett starkt hjärta en förutsättning för att du ska må bra. Detsamma gäller ditt varumärke.

Varför behöver du en varumärkesstrategi?

Varumärkesstrategin är en av de mest centrala delarna av din affärsstrategi och dess syfte är att ge dig långsiktiga konkurrensfördelar. Den gör det möjligt att tydligt skilja ut ditt erbjudande från dina konkurrenter. En väl definierad och väl efterlevd varumärkesstrategi är förutsättningen för ett konsekvent varumärkesbudskap, Resultatet blir högre kännedom och en starkare känslomässig relation med din målgrupp. Detta gör att dina marknadsföringsinsatser blir mer effektiva. Ett starkt varumärke är också en stor konkurrensfördel för att attrahera och behålla rätt personal.

“Marketing is no longer just about the stuff you make… it´s about the story you tell”
Seth Godin

Låt oss utmana dig

ID16 hjälper företag och organisationer att utveckla sin varumärkesstrategi och kommunikation. Vi utmanar och uppmanar våra kunder att hitta nya möjligheter och skapa positiva förändringar. Vi hjälper dig att höja blicken, att identifiera relevanta trender, ta intryck från andra framgångsrika varumärken och få dig att hitta nya sätt att differentiera ditt varumärke.

Tre vanliga leverabler:

Vi anpassar vår process beroende på dina behov och önskemål. Här följer några exempel på typiska uppdrag vi brukar genomföra:

1. Positioneringsworkshop

Ibland finns behov av att se över företagets erbjudande. Omvärlden förändras, online-marknaden skapar nya möjligheter och förändrade hot och möjligheter behöver identifieras och hanteras. I en workshop analyserar vi gemensamt vad som gör ditt företag unikt och tittar på olika möjliga framtidsscenarier.

Vi analyserar dina konkurrenter och analyserar olika möjligheter att differentiera ditt varumärke från konkurrenterna.

  • Upplägg enligt överenskommelse.
  • Förberedande research och dokumentation.
  • En dags workshop.
  • Du slutför dokumentationen med en vända återkoppling från ID16.

2. Brand audit

En översyn av din digitala marknadskommunikation för att utvärdera att din befintliga varumärkesidentitet är enhetlig och up-to-date. En bedömning av din webbplats övergripande design, sociala kanaler och nyhetsbrev. Du får en professionell bedömning av visuella identitetselement, bildspråk, symboler, färger, typsnitt, m m för att se hur de ligger i linje med din nuvarande strategi,

  • Upplägg enligt överenskommelse.
  • Skriftlig och muntlig rapport med analys och förslag till förbättringar.

3. Varumärkesplattform

Varumärkesplattformen är ett styrdokument som fokuserar på kärnan i en verksamhet och svarar på frågorna – varför finns vi, hur särskiljer vi oss, hur ska vårt varumärke kännas och upplevas, hur strukturerar vi våra olika varumärken, etc? En varumärkesplattform kan vara mer eller mindre utförlig och innefatta olika delar. En komplett varumärkesplattform kan t ex beskriva varumärkets vision, varumärkeslöfte, analys av målgrupp och nyckelkonkurrenter, positionering, organisationens kärnvärden, varumärkets personlighet och varumärkesstruktur.

  • Upplägg enligt överenskommelse.
  • Förberedande research och dokumentation.
  • 1-2 dagars workshop.
  • Skriftlig och muntlig rapport.

Intresserad av Varumärkesstrategi?

Om du är intresserad av att utveckla din varumärkesstrategi, utveckla en varumärkesplattform, en brand book eller bara vill diskutera frågor kring ditt varumärke så bjuder vi på en första förutsättningslös konsultation. Välkommen att höra av dig!

KOSTNADSFRI KONSULTATION >

Intresserad av varumärkesstrategi?

Om du är intresserad av att utveckla din varumärkesstrategi, utveckla en varumärkesplattform, en brand book eller bara vill diskutera frågor kring ditt varumärke så bjuder vi på en första förutsättningslös konsultation. Välkommen att höra av dig!