Varumärkesplattformen gör det lättare att planera marknadsföringen och komma överens internt. Det dagliga arbetet flyter smidigare när alla är överens om grunderna kring varumärket. Gemensamma kampanjer nationellt var exempelvis svåra att genomföra tidigare. Även affärsutvecklingen har fått ett tydligare fokus.

Arkitekterna hade negativa associationer till systemväggar på grund av brister i kommunikationen. Med inspirerande inredningskoncept framtagna i 3D samt rådgivning kring hur man skapar ett profilerat och trivsamt kontor förflyttade vi fokus från hårda fakta som teknik och pris till mjuka värden som design och stil.

ID16 ledde arbetet med att utveckla Sturegallerians vision och varumärkesplattform, som låg till grund och inspiration för arkitektarbetet och utveckling av retailmix på uppdrag av fastighetsägaren, samt för Sturegallerians löpande marknadsaktiviteter.

En spännande mötesplats för kultur, utbildning och föreningsliv. ID16 vann den offentliga upphandlingen om att utveckla och bygga varumärket Messingen. Arbetet har inkluderat marknadsföring via t ex den egna webbplatsen, Facebook, events, annonsering m m.