Svenska kyrkan är landets största fastighetsägare. De lägger cirka 4 miljarder kronor per år på att hålla sina byggnader i gott skick. Men hur underhåller man skyddsklassade byggnader som kan vara upp till tusen år gamla? Och finns den kompetensen inom organisationen? ID16 fick i uppdrag att ta fram en utbildningsfilm på uppdrag av Kyrkans Fastighetssamverkan.