Varumärkesplattform

Varumärkesplattform

För att du ska kunna konkurrera framgångsrikt med ditt varumärke behöver alla medarbetare och ledningsgrupp dela samma bild om vad varumärket skall stå för och vad som särskiljer det från konkurrenterna.

Arbetet med att ta fram plattformen blir en mix av kreativt och strategiskt arbete som vi har lång, dokumenterad erfarenhet av att leda. Arbetsprocessen innehåller också delar av teori som skapar en gemensam kunskapsbas i våra diskussioner och övningar. Genom processen enas vi om varumärkets centrala frågor och skapar samsyn kring detta inom ledningsgruppen.

 

Varumärkesplattformen är varumärkets viktigaste styrdokument

Varumärkesplattformen är ett styrdokument, jämförbart med en affärsplan, som fokuserar på kärnan i en verksamhet och svarar på frågorna – varför finns vi, vad gör vi för skillnad, vad gör vårt erbjudande unikt gentemot våra konkurrenter? Hur ska vårt varumärke kännas och upplevas?

En tydlig varumärkesplattform är en förutsättning för att kunna bygga ett starkt varumärke och gör att arbetet med kommunikation och affärsutveckling går så mycket enklare och effektivare. Dessutom blir det mer inspirerande och lustfyllt när alla inblandade har den strategiska grunden klar för sig.

 

Vad innehåller en varumärkesplattform?

Beroende på behov och förutsättningar kan en varumärkesplattform vara mer eller mindre utförlig och innefatta olika delprocesser och leveranser. En komplett varumärkesplattform kan exempelvis beskriva:

 • Varumärkets vision
 • Varumärkeslöfte
 • Målgruppsanalys; demografiskt, psykografiskt, köpbeteende, trender etc
 • Analys av nyckelkonkurrenter
 • Varumärkets positionering
 • Organisationens kärnvärden
 • Varumärkets personlighet
 • Varumärkeshierarki
 • Varumärkesterritorium; vilka förutsättningar finns för så kallad brand extension? Vilka nya produkter och tjänster passar eller passar inte under varumärket?
 • Ett första utkast till implementeringsplan

 

“If you don´t give the market the story to talk about, they´ll define your brand´s story for you.”

David Brier

 

Underlag för varumärkesplattform

För att utforma en relevant varumärkesplattform är det viktigt att man väl känner den spelplan som varumärket agerar på. Därför är det ofta nödvändigt att analysera bakomliggande faktorer. Processen anpassar vi beroende på förutsättningar och behov, men som grund för utformning av en varumärkesplattform brukar vi ofta gå igenom följande steg:

 • Målgruppsundersökning, kvalitativa djupintervjuer eller fokusgrupper
 • Kvantitativ målgruppsundersökning, exempelvis genom webbenkät
 • Konkurrentanalys
 • Trender och framtida scenarier
 • Positionering
 • Workshops med ledningsgrupp/personal

 

Leverans

Resultatet sammanställs i ett strategiskt dokument. Beroende på ambitionsnivå anpassar vi utformning och omfattning. Välj exempelvis mellan ett presentationsmaterial i Powerpoint eller som en väl formgiven trycksak.

 

Brand book

Varumärkesplattformen kan i nästa steg omarbetas till en mer kommunikativt utformad brand book. Där gestaltas även varumärkets tonalitet kreativt i ord och bild. En brand book är ett utmärkt verktyg för att implementera varumärkets kärnvärden i organisationen för att underlätta att personalen ”lever varumärket”.

 

Läs även om:

 

Intresserad att veta mer?

Ring på 08-545 515 01, sänd ett mail till info@id16.se eller fyll i formuläret nedan. Om du är intresserad av att utveckla en varumärkesplattform eller diskutera frågor kring ditt varumärke så bjuder vi gärna på kaffe och några första goda råd på vägen.

 

Mitt namn*

Företag/organisation*

Min epost*

Mitt meddelande*

Kontakta oss

ID16 Communication AB
Tegnérgatan 39, SE-111 61 Stockholm, SWEDEN
Tel: +46 8 545 515 00
Epost: info@id16.se
Google+

Varför ID16?

ID16 är en kommunikationsbyrå specialiserad på varumärkesutveckling och content marketing. Vill du nå ut, höja användarupplevelsen och skapa engagemang hos dina kunder och användare? Behöver du en partner som engagerar sig långsiktigt i din marknadsföring? Någon som hjälper dig att sätta upp mätbara mål och som kontinuerligt och proaktivt utvecklar dina digitala kanaler? Och dessutom regelbundet rapporterar resultatet av dina marknadsföringsinsatser.
Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.