Varumärkesanalys

Varumärkesanalyser

För att formulera en varumärksstrategi behöver du göra en grundlig analys av ditt varumärke, din målgrupp, din organisation, dina konkurrenter och din omvärld. Med vårt externa perspektiv och våra erfarenheter från många olika företag och branscher erbjuder vi ett fräscht tänkande och nya infallsvinklar. Vi är tränade i att förstå bakomliggande psykologiska drivkrafter och konventioner.

 

Imageundersökningar

All varumärkesutveckling börjar med att känna din målgrupp. Vi agerar gärna dina ögon och öron mot marknaden. Vi undersöker din målgrupps attityder och preferenser och genomför exempelvis fokusgrupper, intervju- och enkätundersökningar. Mycket information kan vi också få genom att analysera målgruppens digitala avtryck på nätet, t ex via sociala medier.

 

Identitetsanalys

För att utveckla ett varumärke är det givetvis viktigt att känna till hur den egna organisationens ser på varumärket, det vill säga att analysera varumärkets identitet. Har varumärket och företagets kultur starka och tydliga värden som kan användas eller är det svagt och odifferentierat? Stämmer den interna bilden med kundernas bild av varumärket? Detta är frågor som vi reder ut i identitetsanalysen.

 

Kontakta oss

ID16 Communication AB
Tegnérgatan 39, SE-111 61 Stockholm, SWEDEN
Tel: +46 8 545 515 00
Epost: info@id16.se
Google+

Varför ID16?

ID16 är en kommunikationsbyrå specialiserad på varumärkesutveckling och content marketing. Vill du nå ut, höja användarupplevelsen och skapa engagemang hos dina kunder och användare? Behöver du en partner som engagerar sig långsiktigt i din marknadsföring? Någon som hjälper dig att sätta upp mätbara mål och som kontinuerligt och proaktivt utvecklar dina digitala kanaler? Och dessutom regelbundet rapporterar resultatet av dina marknadsföringsinsatser.
Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.