Varumärkesstrategi

Branding

Ditt varumärke är det första som människor ser och får associationer till när de hör ditt företag eller din organisation nämnas. Ett svagt varumärke kan begränsa dina möjligheter medan ett starkt däremot kan förstärka det intryck du vill göra. Du vill ju att de ska få den rätta känslan som gör dem mottagliga för ditt erbjudande.

 

Varumärket är hjärtat i din verksamhet

Om exempelvis produktutvecklingen och marknadsföringen är hjärnan i din verksamhet så är varumärket hjärtat. Det är med varumärket du skapar förtroende, lojalitet och inspirerar såväl dina kunder som din personal. Ett starkt varumärke lägger grunden för högre intäkter, marginaler och vinster. Det effektiviserar och sänker dina säljkostnader, gör det enklare att attrahera och behålla din personal och gör kunderna mer toleranta mot kvalitetsavvikelser. Dessutom fungerar varumärket som karta och kompass för produkt- och affärsutveckling, vilket även bidrar till att göra detta arbete mer fruktbart.

 

Ta hand om företagets hjärta

Ett starkt hjärta en förutsättning för att du ska må bra. Detsamma gäller ditt varumärke. Det finns många fördelar med att se över ditt varumärke ur ett mer strategiskt perspektiv med jämna mellanrum. Stora företag och organisationer med starka varumärken gör detta kontinuerligt. Dock ändrar de inte själva strategin i första taget. Branding är ju det som driver marknadsföringen eftersom branding är strategisk och marknadsföring är taktisk till sin natur. Däremot behöver du löpande hålla koll på förändringar i kundernas attityder, bevaka dina konkurrenter och deras kommunikation. Här kan vi hjälpa till.

 

“Marketing is no longer just about the stuff you make…
its about the story you tell”

Seth Godin

 

Vad betyder branding?

Branding är ett lite vagt begrepp som vi marknadsförare ofta svänger oss med. Men vad betyder det egentligen? För att citera definitionen i Kotler & Kellers marknadsföringsbibel innebär branding “processen att förse produkter och tjänster med kraften i ett varumärke”.  Det handlar alltså om att förse specifika produkter med en djupare mening genom att skapa och forma ett varumärke i målgruppens medvetanden. Det är en strategisk och kreativ process i syfte är att få målgruppen att välja dina produkter framför konkurrenternas. Det innefattar marknadsresearch, strategiskt arbete samt kreativt och taktiskt utförande. ID16 har stor erfarenhet av att hjälpa dig hela vägen med detta eller assistera dig med valda delar.

 

Varför behöver du en varumärkesstrategi?

Varumärkesstrategin är en av de mest kritiska aspekterna av din affärsstrategi och dess syfte är att ge dig långsiktiga konkurrensfördelar. Den gör det möjligt att tydligt skilja ut ditt erbjudande från dina konkurrenter. En väldefinierad och väl exekverad varumärkesstrategi leder till ett konsekvent varumärkesbudskap och en stark känslomässig relation med målgruppen. Den förbättrar varumärkets kännedom, bygger förtroende, ökar annonseringens utfall samt inspirerar personalen.

 

Id16 hjälper dig att vässa ditt varumärke

Ditt varumärke är det första som människor ser och får associationer till när de hör ditt företag eller din organisation nämnas. Ett svagt varumärke kan begränsa dina möjligheter medan ett starkt däremot kan förstärka det intryck du vill göra. Du vill ju att de ska få den rätta känslan som gör dem mottagliga för ditt erbjudande.

 

Vad innefattar en varumärkesprocess?

Vi anpassar vår process beroende på dina behov och önskemål. Här följer exempel på typiska steg som kan ingå:
  • Vi analyserar dina viktigaste målgrupper och undersöker deras preferenser och attityder till ditt  varumärke samt andra alternativ på marknaden.
  • Vi undersöker vad som gör ditt företag unikt, dina styrkor och svagheter, möjligheter och hot. Vi tittar på olika möjliga framtidsscenarier.
  • Vi analyserar dina konkurrenter och hittar relevanta positioneringsvariabler. Vi identifierar och definierar attribut som differentierar ditt varumärke från konkurrenterna och hur du kan utnyttja dessa attribut för att få en långsiktig konkurrensfördel.
  • Vi gör en översyn av din marknadskommunikation för att utvärdera din befintliga varumärkesidentitet. Vi granskar visuella identitetselement som logotyper, bildspråk, färger, typsnitt, deviser m m för att se hur de ligger i linje med din nuvarande strategi.
  • Vi utvecklar sedan varumärkesstrategi och en ny varumärkesidentitet som innehåller förändringar som identifierats av varumärkesrevisionen och våra gemensamma workshops.
  • Med ett tydligt varumärkeslöfte överbryggar vi klyftan mellan varumärkesstrategi och konkret kommunikation.
  • Vi hjälper till att skapa samsyn inom ledningen kring den fastslagna strategin.
  • Med hjälp av vår starka förståelse för digital, social och mobil marknadsföring samt traditionell marknadsföring utvecklar vi budskap i linje med den övergripande varumärkesstrategin.

Se även:

 

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av att diskutera frågor kring ditt varumärke så bjuder vi på två timmars kostnadsfri konsultation. Fyll i formuläret nedan, ring på 08-545 515 01 eller sänd ett mail till info@id16.se.

 

Mitt namn*

Företag/organisation*

Min epost*

Mitt meddelande*

Kontakta oss

ID16 Communication AB
Tegnérgatan 39, SE-111 61 Stockholm, SWEDEN
Tel: +46 8 545 515 00
Epost: info@id16.se
Google+

Varför ID16?

ID16 är en kommunikationsbyrå specialiserad på varumärkesutveckling och content marketing. Vill du nå ut, höja användarupplevelsen och skapa engagemang hos dina kunder och användare? Behöver du en partner som engagerar sig långsiktigt i din marknadsföring? Någon som hjälper dig att sätta upp mätbara mål och som kontinuerligt och proaktivt utvecklar dina digitala kanaler? Och dessutom regelbundet rapporterar resultatet av dina marknadsföringsinsatser.
Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.