Sturegallerian – vision och varumärkesplattform

Id16_Sturegallerian

Fastigheterna i Sturekvarteret på 60 000 kvadratmeter består av butiker, restauranger, kontor och bostäder. Ägarna planerar omfattande utveckling och har initierat ett stort förändringsprojekt. WSP Sverige satte samman en arbetsgrupp med specialister för en förstudie på uppdrag av AXA Real Estate, Europas största fastighetsförvaltare. WSP och White arkitekter ansvarade för den tekniska utformningen, CB Richard Ellis för den kommersiella utvecklingen, Centrumutveckling för retailkoncepten.

ID16 anlitades som varumärkeskonsulter med uppdrag att analysera varumärket Sturegallerian och utveckla en vision och strategisk varumärkesplattform för det framtida varumärket.

”När vi arbetade med förstudien till utveckling av Sturekvarteret fanns ett stort behov av att definiera det framtida varumärket Sturegallerian. Redan vid det första mötet med ID16 kände vi att de förstod frågeställningen och våra behov då de har stor erfarenhet inom handel och branding. Dessutom var de mycket professionella och trevliga att arbeta med. ID16 ledde arbetet med att utveckla Sturegallerians varumärkesplattform där hela projektgruppen med konsulter från bland annat WSP, White arkitekter, Centrumutveckling, AXA Real Estate med flera kunde bidra med olika aspekter till den framtida visionen. Varumärkesplattformen användes bland annat som inspiration för arkitektarbetet och utveckling av butiksmix samt ingick i den slutliga rapporten till fastighetsägaren. Dessutom ligger den till grund för Sturegallerians löpande reklamaktiviteter.”

 

LIndaMarend

Linda MarendMarknadschef WSP, Projektledare för förstudien kring utveckling av Sturekvarteret.

 

En strategisk plattform för varumärket Sturegallerian

 • Varumärkesplattform för varumärket Sturegallerian. Här ingick bland annat målgruppsanalyser enligt analysverktyget Mosaik och analys av kundbeteenden, positionering gentemot nyckelkonkurrenter, varumärkets kärnvärden och personlighet, varumärkesterritorium m m.
 • Processen innefattade:
  • Konsumentintervjuer
  • Webbenkätundersökning
  • Intervjuer och workshops med specialister inom mode och retail, arkitekter m fl.
  • Trendspaning och trendföreläsningar och workshops med projektgruppen.
  • Konkurrensanalys: butiks-, hotell- och restaurangkoncept i Stockholm och utomlands.
 • Kommunikationsplan med definierade budskap mot olika målgrupper.
 • Medieträning inklusive riskanalys, kontaktpunktsmatris, budskapsträd m m.
 • Förslag till förnyad butiksmix
 • Utbildning av personalen i Sturegallerian i att ”leva varumärket”.

 

Kontakta oss

ID16 Communication AB
Tegnérgatan 39, SE-111 61 Stockholm, SWEDEN
Tel: +46 8 545 515 00
Epost: info@id16.se
Google+

Varför ID16?

ID16 är en kommunikationsbyrå specialiserad på varumärkesutveckling och content marketing. Vill du nå ut, höja användarupplevelsen och skapa engagemang hos dina kunder och användare? Behöver du en partner som engagerar sig långsiktigt i din marknadsföring? Någon som hjälper dig att sätta upp mätbara mål och som kontinuerligt och proaktivt utvecklar dina digitala kanaler? Och dessutom regelbundet rapporterar resultatet av dina marknadsföringsinsatser.
Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.