Moelven Eurowand – varumärkesplattform och kommunikationskoncept

Id16 Moelven-kampanj 2

Systemväggar används endast vid en femtedel av alla ny- och ombyggnader av kontor. Övriga byggnationer platsbygger man ännu på traditionellt vis, ofta med reglade gipsväggar med allt vad det innebär av buller, damm, lukt med mera. Bland de varumärken som erbjuder systemväggar är Moelven Eurowand idag marknadsledande. Kommunikationen saknade dock fokus och varumärket uppfattades som otydligt och odifferentierat hos identifierade målgrupper.

 

Vi valde Id16 för att vi upplevde att de verkligen förstod vår business och våra behov. Vi sökte efter en byrå som kunde hjälpa oss att definiera vårt varumärke och utveckla såväl kommunikationsstrategi och ett nytt kreativt sätt att kommunicera.

”Framför allt är jag oerhört nöjd med hur väl själva processen fungerat. Deras workshops och inspirationsseminarier har utbildat oss och fått oss enade kring en gemensam linje. ID16 har fångat såväl nuläget och vår vilja inför framtiden och lagt en helt ny plattform för vår kommunikation. Nya katalogen har blivit ett fantastiskt lyft och inte minst arkitekterna som vi bearbetar tycker den är jättesnygg och inspirerande. Affärsmässigt är vår nya kommunikationsplattform en mycket viktig pusselbit för att nå våra högt uppsatta tillväxtmål.”

 

Peter

Peter Lindberg, vd, Moelven Eurowand.

 

Vi inledde uppdraget med en förstudie kring varumärke, kommunikation och försäljning där vi fastställde förbättringspotential inom ett antal områden. Varumärkesprocessen innefattade sedan djupintervjuer med fastighetsägare, arkitekter, byggnadsentreprenörer och hyresgäster för att kartlägga köpbeteende och beslutsprocess samt attityder och preferenser hos målgrupperna. Detta kompletterades med identitets- och positioneringsanalys samt utveckling av strategisk varumärkesplattform.

Id16 Moelven-kampanj1

Viktigt att inspirera arkitekterna

Djupintervjuer med målgrupperna visade bland annat att arkitekterna hade negativa associationer till systemväggar. Detta visade sig inte bero på produktdesignen i sig utan snarare på brister i kommunikationen. Därför utvecklade ID16-teamet ett kreativt koncept som bygger på mycket karaktäristiska och starka designstilar. Med inspirerande inredningsbilder framtagna med hjälp av 3D-visualisering samt rådgivning kring hur man skapar ett profilerat och trivsamt kontor förflyttar vi fokus från hårda fakta som teknik och pris till mjuka värden som design och stil. Detta medförde ett betydligt större känslomässigt engagemang hos kunderna och mycket positiva omdömen från många arkitekter. Detta grundkoncept kombinerades i annonskampanjen med specifika budskap riktade mot de viktigaste målgrupperna i utvalda mediekanaler.

 

Kontakta oss

ID16 Communication AB
Tegnérgatan 39, SE-111 61 Stockholm, SWEDEN
Tel: +46 8 545 515 00
Epost: info@id16.se
Google+

Varför ID16?

ID16 är en kommunikationsbyrå specialiserad på varumärkesutveckling och content marketing. Vill du nå ut, höja användarupplevelsen och skapa engagemang hos dina kunder och användare? Behöver du en partner som engagerar sig långsiktigt i din marknadsföring? Någon som hjälper dig att sätta upp mätbara mål och som kontinuerligt och proaktivt utvecklar dina digitala kanaler? Och dessutom regelbundet rapporterar resultatet av dina marknadsföringsinsatser.
Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.