Id16 Messingen webbplats

Väsby kommun – destinationsmarknadsföring

Upplands Väsby kommun ville i sin upphandling hitta en partner som kunde ta totalansvar för drift och marknadsföring av det planerade kultur och aktivietshuset. De lade särskild vikt vid att huset skulle sjuda av liv från tidig morgon till sen kväll och att optimera nyttjandet av skolans lokaler. Samspelet mellan utbildning, konferensverksamhet och föreningsliv skulle skapa en spännande mötesplats i hjärtat av Upplands Väsby. Utmaningen var ett vikande elevunderlag och brist på verksamhetsanpassade lokaler. Svaret blev att en satsa på en öppen byggnad med ett tydligt ansikte utåt och plats för sociala aktiviteter. Man önskade en trygg och öppen mötesplats för utbildning, möten, kultur och sport.

Tillsammans med Sodexo vann ID16 ett treårigt avtal, där ID16 fick ansvaret att utveckla ett attraktivt varumärke och sköta all marknadsföring av huset. Dessutom utvecklar vi idéer för lämpliga aktiviteter och hyresgäster.

Id16 har utvecklat en stark varumärkesplattform och profilering för destinationen Messingen. De driver vår marknadsgrupp och det löpande marknadsföringsarbetet och har snabbt satt Messingen på kartan.

 ”Id16 förstod att tolka våra önskemål och hade en stark vision för Messingen redan då det var en byggarbetsplats. Det var särskilt inspirerande att arbeta enligt deras varumärkesprocess med arketyper. Det gav varumärket en djupare dimension och ett bra avstamp för arbetet med kommunikationen. Jag har hittills inte stött på någon annan byrå som arbetat på ett liknande sätt.

Det grafiska konceptet förmedlar på ett utmärkt sätt byggnadens moderna karaktär och dess starka status här i Väsby. Ett konkret exempel på Messingens ökade attraktionskraft är att behörighetskraven till gymnasieskolan redan höjts väsentligt. I det löpande arbetet med att marknadsföra destinationen Messingen arbetar Id16 proaktivt och mycket självständigt. De driver vår marknadsgrupp på ett proffsigt och smidigt sätt och ser till göra verklighet av våra gemensamma visioner.”

JohannesWikman

Johannes Wikman, Kommunikationsstrateg, Upplands Väsby kommun.

 

Imageanalys

Vi inledde arbetet med en serie djupintervjuer av boende i Upplands Väsby för att kartlägga attityder och preferenser gällande Upplands Väsby, utbudet av kultur, utbildning, sport, restauranger, caféer samt förväntningar kring det nya Multihuset som var under uppbyggnad. Vi analyserade även statistik kring demografi, befolkningsutveckling m m.

Workshops och trendspaning

Vi höll flera workshops med representanter från kommunens kommunikationsavdelning, politiker och Sodexo för att analysera varumärkets positionering, värden och personlighet. Som inspiration och underlag för workshopövningarna presenterade vi analyser från vår imageundersökning och även egna trendspaningar. Vi genomförde även en konkurrentanalys.

Strategisk varumärkesplattform

Utifrån image- och identitetsanalysen utvecklade vi varumärkets kärnvärden och personlighet. Här valde vi även arketyp för att ge en djupare personlighet åt varumärket. När vi landat i strategin upplevde de inblandade att den kändes helt självklar, då den speglar såväl verksamheterna i huset, själva byggnadens framtoning som kommunens ambitioner.

Namnprocess

När namnprocessen påbörjades fanns redan några starka namnkandidater, bl a ”Campus Väsby” och kvartersnamnet ”Messingen”. Vi genererade även nya namnförslag och hade stegvisa omröstningar och kontroller av lediga varumärken, webbdomäner etc innan projektgruppen slutligen enades för namnet Messingen.

Grafisk identitet

Utmaningen var att fånga såväl den personlighet som vi arbetat fram som byggnadens fysiska gestaltning. Grundtanken med det grafiska temat var att det skulle kännas modernt, och skapa en intressant kontrast till de rostiga järnlameller som klär hela byggnadens fasad. Med klara färger signaleras att huset är fullt av liv och aktivitet. Fokus på events och byggnadens avancerade ljud och ljusutrustning symboliseras med lekande ljuskäglor i bokstaven M för Messingen. Även formerna speglar husets utformning och fasadens panelsystem. Den svarta komplementfärgen valdes för att skapa en tuff och självsäker look. Hela färgpaletten kompletterar de färger som White arkitekter använt såväl interiört som exteriört. Utifrån den grafiska profilen utvecklades profilmanual, fasadskyltning, profilartiklar m m.

Implementering av varumärket i organisationen

När verksamheten kommit igång genomförde vi utbildning på temat ”leva varumärket i organisationen” med all personalen i huset. Vi hade gemensamma presentationer samt workshops där de exempelvis i grupper fick i uppgift att arbeta fram förslag på hur de i praktisk handling kunde stärka och arbeta i linje med varumärkets fastställda värden.

 

Planering och koordinering

ID16 driver en marknadsgrupp med representanter för Väsby kommun, kommunalpolitiker samt Sodexo som ansvarar för driften av Messingen. Vi håller regelbundna marknadsmöten, planerar events och marknadsaktiviteter m m. .

 

Löpande marknadsföring

Navet för kommunikationen är webbplatsen (www.messingenhuset.se) är navet i kommunikationen. Här presenteras varje verksamhet och här kommunicerar vi löpande nyheter och alla evenemang som händer i huset. Vi skapar kampanjer, tävlar ut priser och står i kontinuerlig kontakt med kommunen, kulturförvaltningen, biblioteket, musikskolan, filmklubben, gymnasieskolan m fl. Vi driver även en Facebook Fanpage och en You Tube-kanal, arbetar med sökordsoptimering, Google Adwords m m. Kring större evenemang och aktiviteter annonserar vi även lokalt. .

 

Vårt uppdrag har innefattat

  • Marknadsresearch
  • Varumärkesplattform
  • Idéer kring verksamheterna i huset
  • Namngivningsprocess
  • Grafisk identitet 
  • Design av fasadskyltning, profilprodukter m m
  • Planering och koordinering av lokala marknadsaktiviteter och events
  • Uppbyggnad och löpande utveckling av webbplats, digitala kampanjer via Facebook m m
  • Annonsering

Kontakta oss

ID16 Communication AB
Tegnérgatan 39, SE-111 61 Stockholm, SWEDEN
Tel: +46 8 545 515 00
Epost: info@id16.se
Google+

Varför ID16?

ID16 är en kommunikationsbyrå specialiserad på varumärkesutveckling och content marketing. Vill du nå ut, höja användarupplevelsen och skapa engagemang hos dina kunder och användare? Behöver du en partner som engagerar sig långsiktigt i din marknadsföring? Någon som hjälper dig att sätta upp mätbara mål och som kontinuerligt och proaktivt utvecklar dina digitala kanaler? Och dessutom regelbundet rapporterar resultatet av dina marknadsföringsinsatser.
Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.