Kungens kurva – varumärkesutveckling och desinationsmarknadsföring

Id16 - Kungens kurva

 

Varumärkesplattform och grafisk identitet

Huddinge kommun och Företagarföreningen i Kungens Kurva anlitade Id16 för att skapa ett attraktivt varumärke för destinationen Kungens Kurva, innefattande platsen i allmänhet och handeln i synnerhet. I uppdraget ingick att undersöka konsumenternas och handlarnas attityder till handelsplatsen samt att utveckla en tydlig positionering, varumärkesstrategi, grafisk identitet och kommunikationskoncept för det nya varumärket Kungens Kurva.

 

Marknadsresearch

En imageanalys genomfördes i form av videointervjuer och enkätundersökning med konsumenter. Identitetsanalysen bestod av djupintervjuer med butikschefer samt workshops med ett urval butiksägare, fastighetsägare och representanter från Huddinge kommun. Det framkom att bilden av Kungens Kurva var mycket vag. Var den geografiska gränsen gick, vilka butiker som fanns i området och inte minst det faktum att Kungens Kurva är norra Europas största köpcenter till såväl yta som omsättning, var sådant som tidigare aldrig kommunicerats. Många associerade Kungens Kurva till ”stora grå tråkiga boxar på ett fält”.

 

Varumärkesplattform

Konkurrentanalysen visade att samtliga konkurrerande köpcentrum profilerade sig med inriktning på mode. Kungens Kurva, med högst andel sällanköpshandel i landet, har bland annat ett stort utbud som attraherar barnfamiljer. För att positionera varumärket tydligt valde vi att i huvudsak rikta kommunikationen mot denna målgrupp. Vi lyfte fram kombinationen av storhandel till familjen och nöjen med märkeslöftet ”Skandinaviens största familjeshopping – där alla har råd att storhandla och ha kul”. Varumärkets personlighet utmärks av attribut som ”sprudlande glad, påhittig, snäll och omtänksam” vilket förenas i den valda arketypen. För övrigt den arketyp som förenar McDonalds, Heron City, Toys ”R” Us och IKEA – några stora och karaktäristiska varumärken för Kungens Kurva.

 

Logotyp och grafisk profil

Med utgångspunkt från varumärkesplattformen skulle logotypen förmedla en naiv och färgglad känsla som associerade till barn och familjeshopping. Kungens Kurva är dock också en stor geografisk plats där många andra typer av butiker och dessutom hundratals andra företag inom olika verksamheter också verkar. Utmaningen var att skapa en logotyp som kunde förena dels behovet av en seriös geografisk identitet med behovet att marknadsföra själva marknadsplatsen mot konsument. Den slutliga logotypen vann såväl kommunens som företagarföreningens hjärtan samtidigt som vi testade den på barn och fann att de associerade logotypen med godis, vilket var helt i linje med varumärkets personlighet.

 

Samarbetet

Vi satte samman en projektgrupp med representanter från Huddinge kommun, Kungens Kurva Företagarförening samt ett urval butiksägare och fastighetsägare. Under hela processen hade vi ett antal möten och avstämningar samt två större workshops där alla fick medverka med input och synpunkter. ID16 deltog även aktivt i seminarier och workshops initierade av kommunen kring vidareutveckling och fysisk gestaltning av hela Kungens Kurva-området. Dessutom ingick vi under uppstarten i Samordningsgruppen för Kungens Kurva Skärholmen och medverkade i regelbundna möten och workshops.

 

Löpande marknadsföring

Under uppstarten och drygt två år skötte ID16-teamet den löpande marknadsföringen av Kungens Kurva. Den löpande marknadsföringen togs sedan över av Företagarföreningen i Kungens Kurva.

 

Familjeevent och Kungens Kurva Magazine

Vi planerade och koordinerade flera större events i samarbete med lokala butiker, som bland annat IKEA, MediaMarkt och Elgiganten. Vi gav kvartalsvis ut tidningen Kungens Kurva Magazine laddad med reportage, tävlingar, annonser. Tidningen koordinerades med eventen och kampanjer och tävlingar on-line. I samband med eventen annonserade vi även via radio i Mix Megapol The Voice.

 

Digital marknadsföring

Vi startade också webbportalen kungenskurva.se där vi på cirka tre månader nådde upp till drygt 70.000 träffar i månaden, vilket var bättre än för de flesta köpcentrum som vi känner till. Hemligheten bakom framgången var nog att vi arbetade så medvetet och frekvent med innehållet med tävlingar, trendbevakningar, reportage från butikerna med köptips m m. Vi uppdaterade hemsidan varje dag. Bloggen var exempelvis mycket uppskattad vilket visade sig inte minst i det faktum att snittbesökaren spenderade 12 minuter på sidan.

 

Vårt uppdrag innefattade bl a

  • Varumärkesplattform
  • Grafisk identitet
  • Design av skyltprogram för hela området
  • Design av webbplats
  • Planering och koordinering av events
  • Annonsering
  • Kundtidning inkl. annonsförsäljning
  • Kampanjer och tävlingar på nätet

Kontakta oss

ID16 Communication AB
Tegnérgatan 39, SE-111 61 Stockholm, SWEDEN
Tel: +46 8 545 515 00
Epost: info@id16.se
Google+

Varför ID16?

ID16 är en kommunikationsbyrå specialiserad på varumärkesutveckling och content marketing. Vill du nå ut, höja användarupplevelsen och skapa engagemang hos dina kunder och användare? Behöver du en partner som engagerar sig långsiktigt i din marknadsföring? Någon som hjälper dig att sätta upp mätbara mål och som kontinuerligt och proaktivt utvecklar dina digitala kanaler? Och dessutom regelbundet rapporterar resultatet av dina marknadsföringsinsatser.
Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.