Id16 Angered Centrum

Angered Centrum

VARUMÄRKESPLATTFORM – ANNONSKONCEPT – PRINT – RADIO

Angered Centrum är en inomhusgalleria i nordöstra Göteborg, 15 minuter med spårvagnen från centrala Göteborg. Med ett 60-tal butiker samt restauranger, samhällsservice och kontor riktar sig Angereds centrum främst mot de som bor eller arbetar lokalt. Utmärkande är centrumets mångkulturella prägel med en hög andel invandrare. Centrumet upplevdes delvis något slitet och varumärket var utan en tydlig profil. Den gängse bilden var att centrumet upplevdes lite gammalt och trist men samtidigt charmigt med ett annorlunda utbud. Fastighetsägaren och företagarföreningen ville förbättra bilden av centrumet och skapa en tydligare positionering mot i synnerhet den största konkurrenten – Nordstan i centrala Göteborg.

Läs fallstudien om Angered Centrum

 

VAD TYCKTE UPPDRAGSGIVAREN?

Angered Centrum

”Nu kan vi sticka ut i bruset från alla andra köpcentrum”


”Id16 har utvecklat ett spännande koncept som gör att vi kan sticka ut i bruset, och konkurrera om konsumenterna med Nordstan och de andra köpcentrumen i Göteborg. Det nya kampanjkonceptet har rönt mycket uppmärksamhet hos såväl kunder som handlare. Det lyfter fram den kulturella mångfalden på ett nytt och positivt sätt som lyckats beröra. Affischerna i centrumet har till exempel blivit så uppskattade att många besökare frågar om de kan få egna exemplar. Dessutom har den löpande projektledningen och produktionen fungerat oerhört smidigt. Id16 har varit en klippa på att hålla ihop det med leveranser, tider och budgetar.”

 

Angered köpcentrum

Christer Kvarfortdt, Centrumkoordinator Angered Centrum, Omniagruppen.

 

Kontakta oss

ID16 Communication AB
Tegnérgatan 39, SE-111 61 Stockholm, SWEDEN
Tel: +46 8 545 515 00
Epost: info@id16.se
Google+

Varför ID16?

ID16 är en kommunikationsbyrå specialiserad på varumärkesutveckling och content marketing. Vill du nå ut, höja användarupplevelsen och skapa engagemang hos dina kunder och användare? Behöver du en partner som engagerar sig långsiktigt i din marknadsföring? Någon som hjälper dig att sätta upp mätbara mål och som kontinuerligt och proaktivt utvecklar dina digitala kanaler? Och dessutom regelbundet rapporterar resultatet av dina marknadsföringsinsatser.
Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.