Folkuniversitetets varumärkesplattform.

Folkuniversitetet är ett av landets största utbildningsföretag med omkring 1 500 anställda och en omsättning på 1,3 miljarder kronor. De växte fram ur universitetsvärldens studieledarföreningar som arrangerade studiecirklar för den breda allmänheten. Än idag har de ett nära samarbete med universitet och högskolor. Folkuniversitetet består av fem stiftelser med säten i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala. Representanter från universitet och studentkårer på de respektive orterna utgör stiftelsernas styrelser.

 

Beskriver oss på pricken

”ID16 ledde smidigt arbetet framåt och såg till att vi verkligen kom i mål. Vi tyckte alla att processen var kul och bra och på en lagom nivå. Arketyperna var dessutom väldigt spännande. De ger stor inspiration i vårt interna arbete. Det roliga var att den arketyp som vi landade i verkligen beskriver oss på pricken. Jag kan verkligen rekommendera ID16 till andra som har behov att utveckla sitt varumärke.”

Mona

Mona Lanneskog, Marknadschef Folkuniversitetet

 

Varumärket gav en splittrad bild

Med fem olika stiftelser med varsin marknadschef och en stor organisation på olika platser landet så initieras ständigt en mängd olika projekt och det är lätt att det blir spretigt i kommunikationen. Det fanns en grafisk profil och en gemensam webbplats. I övrigt såg man rätt olika ut. Tidigare analyser visade att målgruppen hade en splittrad om än positiv bild av Folkuniversitets varumärke.

 

Behöver förstå vikten av ett starkt varumärke

”En viktig framgångsfaktor för att lyckas med sitt varumärkesarbete är att bygga upp en intern kompentens och förståelse kring varumärket, berättar Mona Lanneskog, marknadschef på Folkuniversitet i Stockholm. ”För oss fanns en viss frustration av att vi inte hade en gemensam plattform och en stor vilja att komma i mål med detta när vi anlitade ID16”.

 

Stor fördel att anlita extern konsult

”Jag är tveksam till om vi hade kunnat komma i mål på egen hand”, berättar Mona Lanneskog. ”Vi hade tidigare gjort försök att utveckla en strategisk varumärkesplattform men det projektet kom aldrig i mål. Det är ett stort arbete och och för oss var det nödvändigt att ha någon som kunde samordna och hålla ihop projektet.”

 

Webbenkät och workshops gav bra input

En inledande webbenkät med frågor till både kunder och personal gav en bra grund och fungerar nu även som en 0-mätning mot framtida varumärkesmätningar. Workshops genomfördes sedan med marknadsgruppen, rektorerna och med annan personal. De olika grupperna tillförde intressanta perspektiv på sin syn på varumärket. Generellt fick vi många positiva omdömen men svagheterna låg just i luddigheten kring vilka värden varumärket faktiskt står för.

 

Jobbar mer gemensamt och mer nationellt

”Nu äntligen har vi en gemensam plattform för varumärket”, fortsätter Mona. ”Det gör det mycket lättare att planera och komma överens internt. Det dagliga arbetet flyter på lättare när man är överens om grunderna kring varumärket. Den strategiska plattformen har även mynnat ut i ett antal konkreta verktyg. Vi har förnyat vår grafiska identitet, vår bildmanual och vårt kampanjkoncept. Vi har även tagit fram en varumärkesbok i kortversion för personalen. Vi arbetar nu med gemensamma kampanjer nationellt vilket var svårt att genomföra tidigare. Även affärsutvecklingen, exempelvis när det gäller utveckling av våra utbildningar, har fått ett tydligare fokus”.

 

Viktigt att få med all personal

Hittills har initiativen kring varumärkesarbetet kommit från marknadsgruppen men nu är den stora utmaningen att nå ut i hela organisationen och få medarbetarna att leva varumärket. Internt har man genomfört utbildningar och seminarier kring varumärket. Bland annat hade man en mycket uppskattad utbildning på Visingsö kallad ”den Vise på Visingsö”. Den vise syftade då på vår arketyp Den vise.

 

 

Kontakta oss

ID16 Communication AB
Tegnérgatan 39, SE-111 61 Stockholm, SWEDEN
Tel: +46 8 545 515 00
Epost: info@id16.se
Google+

Varför ID16?

ID16 är en kommunikationsbyrå specialiserad på varumärkesutveckling och content marketing. Vill du nå ut, höja användarupplevelsen och skapa engagemang hos dina kunder och användare? Behöver du en partner som engagerar sig långsiktigt i din marknadsföring? Någon som hjälper dig att sätta upp mätbara mål och som kontinuerligt och proaktivt utvecklar dina digitala kanaler? Och dessutom regelbundet rapporterar resultatet av dina marknadsföringsinsatser.
Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.