Webbdesign

ID16 planerar och designar attraktiva och användarvänliga webbplatser och e-butiker. Vår kompetens omfattar alla aspekter av skapande av innehåll, design och UX (user experience design). Vi strävar alltid efter att skapa webbplatser som uppfyller användarnas behov och som levererar kvalitativa varumärkesupplevelser.

I allt vi gör försöker vi påverka med slående och tilltalande design, förbättra din kommunikation och samtidigt bidra till att göra världen lite vackrare.

Då vi bombarderas av tusentals intryck varje dag filtrerar vi bort allt det som inte fångar vårt intresse eller på något vis upplevs krångligt. Tilltalande och funktionell design är därför mycket viktiga differentierande faktorer. På ID16 uppskattar vi design som förmedlar ett budskap och berör människor även på ett omedvetet plan. Som ett kommersiellt instrument innebär bra design att du skickar rätt varumärkesbudskap och skapar känslomässiga band med användarna vilket resulterar i lojalare kunder och ökad försäljning.


User experience design (UX)

Genom användarcentrerad design utvecklar vi användbara och användarvänliga webbplatser som möter behoven hos såväl avsändare som användare. För detta krävs betydligt mer än att förstå sig på de senaste web-teknikerna och designtrenderna. Därför sätter vi oss väl in i både såväl användarnas som kundens behov och specificerar användarnytta och avsändarnytta. Med UX, user experience design, styr vi besökarna strukturerat, lättillgängligt och logiskt till målet med sajten. Vårt måtto är ”don´t make me think” vilket syftar på att navigeringen och användarupplevelsen ska vara så självklar och intuitiv som möjligt. Därför blir vi paradoxalt nog särskilt glada när något vi skapat blir så lyckat att ingen märker hur bra det är.

”Vårt måtto är ”don´t make me think” vilket syftar på att navigeringen och användarupplevelsen ska vara så självklar och intuitiv som möjligt.”

Arbetet med user experience design inbegriper bl a:

  • Vi analyserar affärs och användningsmål. Dessa mål ska vara distinkta och mätbara, som t ex trafik, konverteringsgrad, online försäljning, antal leads, ökad upplevd kvalitet etc.
  • Analys av målgrupper och behov. Utveckling av personas och användarscenarios.
  • Idégenerering. Vi bryter ned idéer och prioriterar kravspecifikation.
  • Vi skissar relevanta sidor med så kallade wireframes.
  • Prototyp-tester. Vi utvärderar funktionaliteten innan utvecklingen påbörjas. Med penna och papper eller interaktivt beroende på komplexitet och budget.
  • Användartester. Vid behov djupintervjuar användare och gör justeringar.


Mätbara mål

På ID16 är vi passionerat intresserade av att skapa kommunikation som gör skillnad för både sändare och användare. Vid planeringen av en produktion utgår vi från väldefinierade mål, som till exempel:

  • konverteringsgrad,
  • online försäljning,
  • antal leads,
  • ökad upplevd kvalitet, etc.

Självklart kan vi sedan hjälpa dig att sätta upp en löpande rapportering av de mätbara målen.

 

Kontakta oss

ID16 Communication AB
Tegnérgatan 39, SE-111 61 Stockholm, SWEDEN
Tel: +46 8 545 515 00
Epost: info@id16.se
Google+

Varför ID16?

ID16 är en kommunikationsbyrå specialiserad på varumärkesutveckling och content marketing. Vill du nå ut, höja användarupplevelsen och skapa engagemang hos dina kunder och användare? Behöver du en partner som engagerar sig långsiktigt i din marknadsföring? Någon som hjälper dig att sätta upp mätbara mål och som kontinuerligt och proaktivt utvecklar dina digitala kanaler? Och dessutom regelbundet rapporterar resultatet av dina marknadsföringsinsatser.
Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.